Visa produktkategorier »

Våra köpevillkor

Om du har frågor om våra köpevillkor så når du oss på info@gsbyggvaror.se eller 035-42464 (8-12).

Vårt juridiska namn är GS Byggvaror Gullbranna Aktiebolag med organisationsnummer 556316-3822 nedan benämnt "GS Byggvaror".


1. Köp


Vid beställning träffas avtal om köp först när GS Byggvaror skickat en orderbekräftelse. Den skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits. Du har rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varorna är skickade.

GS Byggvaror äger samtliga varor till dess att full betalning har mottagits från kund.

För att få handla hos oss måste du vara minst 18 år och ha en fast bostadsadress.


2. Priser


I priserna ingår moms med 25% för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning kan priset endast ändras av omständigheter som GS Byggvaror inte råder över. Vid ändring av priset har kunden rätt att häva köpet utan kostnad.


3. Betalning


Betalning skall ske mot faktura inom 30 dagar från mottagandet.


4. Omplockning av färdigplockad order

Vid ändring av färdigpackad order debiteras en omplockningsavgift

på 300:-

5. Frakt


En fraktkostnad tillkommer alltid med minst 150 kr eller mer beroende på hur långt bort varorna skall levereras. Du ser och godkänner fraktkostnaden genom att klicka på Varukorg och sen "Beräkna leveransavgift" längst ner.

Vi levererar med stora kranbilar så en förutsättning är att det finns farbar väg fram till lossningsplats. Ej cykelbana, grönområde eller liknande. Om kunden vill att vi kör in på uppfarten ansvarar kunden för eventuella skador som kan uppkomma.

Material som levereras på returpall debiteras med 250 kr per pall,vid retur av pallen krediteras den med 200 kr


6. Leveranser


Vi reserverar oss för att lagervaror kan bli slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan. Vi meddelar då kunden beräknad leveranstid och kunden har alltid rätt att häva köpet i det fallet.

GS Byggvaror ansvarar för varorna tills att de har avlämnats på av kund anvisad plats.


7. Leveransförsening


I det fall att det blir försening av leveransen så medelar vi dig som kund. I det fallet frånsäger vi oss ersättningsansvar för eventuella kostnader som uppstår hos kund som en följd av förseningen.


8. Skadade varor vid leverans


Det är viktigt att du som kund inspekterar varorna vid leverans och meddelar transportören om eventuella skador. Skador som uppstått därefter ersätts inte av GS Byggvaror.


9. Returer av virke


Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda byte eller återtag av virke,lister,golv,paneler detta pga

materialets fuktkänslighet och påverkan vid t.ex öppnad förpackning eller felaktig förvaring.


10. Ångerrätt och öppet köp


Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Vid nyttjande av ångerrätten står kunden för returfrakt och att varan är i samma skick som när den levererades.


11. Reklamation


Om du vill reklamera en skadad eller defekt produkt ber vi dig att göra det skriftligt och med kopia av fakturan så att vi kan identifiera beställningen.

Vid en eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.


12. Återbetalningar


Återbetalningar vid retur eller reklamation görs alltid till samma konto som betalningen kommit ifrån snarast efter att vi godkänt returen eller reklamationen.


13. Övriga reservationer


Vi reserverar oss för förändringar av priser till följd av felskrivningar eller tekniska fel. Vid ändring av pris har kunden alltid rätt att häva köpet.


14. Skydd av personuppgifter


I samband med registrering och beställning så godkänner du som kund att vi lagrar dina personuppgifter i vårt kundregister för att kunna fullfölja affären och tillhandahålla den service som kan förväntas i samband med ett köp.

Du har rätt att få ett utdrag på vad vi har för lagrade uppgifter och möjlighet att begära rättelse eller borttagning av dessa. Kontakta oss via info@gsbyggvaror.se vid sådana ärenden.

Vi försäkrar dig som kund att vi inte säljer eller vidareförmedlar dina personuppgifter till tredje part i annat fall än om lagen kräver det.

Eftersom vi hanterar dina personuppgifter säkert och inte överlåter personuppgifter till tredje part så uppfyller vi den nya dataskyddsförordningen GDPR som gäller inom hela EU fr.o.m. 25:e maj 2018.

Den enda skillnaden gentemot PUL är att GDPR kräver att vi utser ett dataskyddsombud. Hos oss är vår VD dataskyddsombud.

Om du har ytterligare frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss.


15. Force Majeure


I händelse av krig, katastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden eller jämförbara händelser utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunnat förutse eller påverka, och som påverkar vår förmåga att leva upp till utfästelserna i ovanstående avtal så skall detta utgöra grund till att vi befrias från förpliktelser att fullgöra nämnda utfästelser.


Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm.

http://www.konsumentverket.se

http://www.arn.se